f:_1 2 3 4

2020.11.30.

Max/Jitter - patch / image processing


 Az utóbbi időkben olyan képfeldolgozási eszközök megalkotásán dolgoztam, amelyek elősegítették munkámat az alacsony minőségű, illetve töredékes képi anyagok kreatívabb felhasználásánál.   Elsősorban olyan képek létrehozásán gondolkoztam, amelyek kisebb töredékekből épülnek fel véletlenszerűen, illetve tartalmuk eltér a kiindulási anyagokétól. Az első kísérleteknél is, az alapanyagok felbontását vettem kiindulópontként, mivel azt figyeltem meg, hogy két szürkeárnyalatú kép vagy videó összemosása esetén, teljesen új formák keletkeznek, amelyek lényegesen eltérnek a kiindulási anyagokon szereplő témáktól és tárgyaktól (1.ábra).

(1.ábra)

A részletek hiánya kulcsszerepet játszik a vizuális jelenség létrejöttében. Nagyobb felbontású és részletgazdagabb képek esetén, nem lenne észlelhető ilyen drasztikus eltérés a bemeneti képek és a kimenet között. Az alapanyagok működésének és természetének kiismerése után, már egyszerűbb volt a konkrétabb elképzelések megvalósítása. A szürkeárnyalatos teszteknél mindvégig törekedtem az organikus, élőlényszerű formák létrehozására, ezekhez általában olyan motívumokat kerestem, amelyek rendelkeznek komplexebb formákkal és nagyobb homogénebb felületekkel. Az összetettebb alakzatok sűrű és változatos képkockái könnyen transzformálódnak és alakítanak új témákat, a homogén felületek pedig hatásosan képesek összefogni és körülhatárolni a központi elemeket (2.ábra).

(2.ábra)

Természetesen hamar jelentkeztek az újabb és újabb lehetőségek, amik más irányba terelték a projektet, ezek leginkább más képi paraméterek által jelentek meg. A nyersanyagok gyűjtésénél szerettem volna mindenképp elkerülni, az eszközök adta kalibrációs és minden egyéb minőséget javító opciót, viszont egyből megjelent ezeknek az eszközöknek a hiánya, így a felvételek megalkotásának módjával kellett sokat kísérletezni, hogy az alapanyagok megmaradjanak “legtermészetesebb” és legnyersebb formájukban.

(3.ábra).

A felvételek feldolgozásánál is törekedtem az egyszerűségre, a képek mátrixainak transzformálásánál nem alkalmaztam összetett eljárásokat, csakis a hagyományos matematikai műveletekre hagyatkoztam az adatok megformálásánál. Viszont ezek mellett, az új lehetőségeket már említve, értelemszerűen felmerült a színek bevonása és használata, mint kompozíciós eszköz (3.ábra). 

(1)

A színek csatlakozásával bonyolódott a nyersanyagok előkészítése és feldolgozásuk is. Időközben rádöbbentem, hogy mennyire nem értek a színekhez, adatok formájában pedig, sokkal nehezebb a különböző rétegekkel is külön-külön foglalkozni. Tudatosabban kellett megtalálnom a megfelelő darabkákat a készülő felvételekhez. Ez pedig oda vezetett, hogy végül a konkrétabb formáktól és témáktól eltávolodva, elkezdtem jobban figyelni a fényekre és intenzitásukra, ami teljesen természetes bármilyen kép elkészítésénél. Viszont a feldolgozás miatt, mindvégig ügyelnem kellett arra, hogy miképp tereli a fény a különböző pixel-csoportok formáját, funkcióját és színösszetételét.

(2)

A tesztek második fázisában, bővült az eszközkészlet, viszont hatásai az alapanyagra nem minden esetben voltak kedvezőek. Egy bizonyos idő után, megértve a képalkotás bizonyos alapjait és gyakorlatát, oda jutottam, hogy közben eltértem a képek felbontásának kihasználásától.

(3)

Mivel ezt a projektet is az omotopopo világ kiterjesztésére szántam, ahhoz, hogy valóban hű maradjon az elképzelésekhez a végeredmény, elhatároztam, hogy karakterek és egyéb lények kialakítására fogom felhasználni a munkafolyamatot és a kapcsolódó eszközöket. A szürkeárnyalatos képek maradtak a leghatékonyabbak, viszont a színes verzióknál is sikerült kisebb-nagyobb eredményeket elérni.

(4)

A bejegyzés címét viselő négy kép, egy portrésorozat válogatott darabjait jelölik (1, 2, 3, 4). Talán ezek a képek lettek a legtudatosabban előállítva a leírt módszerrel. Igaz akadtak ötletek, amikkel kiegészült a munkafolyamat, a négy kép esetén felhasználásra került, egy alacsony felbontású rajz, aminek a processzálást követően “eltűntek” bizonyos területei. Ezeket a hiányzó részeket és felületeket akartam kitölteni más képek elemeivel, létrehozva egy új karaktert.

apró részlet a patch-ről

Az alapanyagok minőségét sokféleképp osztályozhatjuk, de a kategóriák kialakítását leginkább a felhasználhatóságuk alapján határozzuk meg, ami teszteket igényel. Már sok-sok projekt és alkotás indult meg azon a vonalon, hogy miképp alkalmazható az alapanyagra, az önmagában rejlő funkció. Valamiért mindig szeretném azt hinni, hogy ez nem limitáció, hanem ellenkezőleg, a szabad vizsgálódás kiterjesztése. - ...


Archive

all images (c) 2021 omotopopo